آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

موسى  دانش

تفسير كاشف تفسيري است ترتيبي و در شمار تفاسير اجتماعي با صبغه تربيتي و هدايتي از قرآن است كه توسط محمد جواد مغنيه (۱۳۲۲-۱۴۰۰ق) به زبان عربي و در هفت جلد به نگارش در آمده است. ترجمه اين تفسير ارزشمند در سال ۱۳۸۳ توسط موسي دانش و با حمايت دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان چاپ شد. مفسّر هدف خود را از تحرير اين تفسير پاسخگويي به نياز هاي جهان معاصر و اقناع نسل جديد بر شمرده است. ترجمه: آيات در اين تفسير ترجمه اي است روان و شيوا و مطابق با نثر معيار، جنبه ادبي و شيوايي ترجمه در خور تأمــل است. حجــم توضيحات تفسيري: بسيار اندک است و با کروشه از متن جدا شده اند.[۱]

پى نوشت

[۱] - تفسير کاشف نويسنده : محمد جواد مغنيه ترجمه: موسي دانش ، ناشر: مؤسسه بوستان کتاب قم نوبت اول: ۱۳۸۳

منبع : مرکز فرهنگ و معارف قران

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center