آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

قرآن كريم(سده پنجم ه.ق.)

  ماخذ كتاب:فهرست ميكروفيلمها و نسخ خطي موزه ملي ايران - جلد۱ 
در صفحات:۸۷تا۸۷
كد دستيابي كتاب:شماره ميكروفيلم : ۱ - ۹۰ شماره بخش : ۴۲۴۴ 
نام كتابخانه: مجموعه موزه ملي ايران شهر: تهران
تاريخ كتابت:سده پنجم ه.ق. 
منابع ديگر: ر. ك . راهنماي گنجينه قرآن صفحه ۷ شماره ۱۲.
همه اطلاعات: شماره ميكروفيلم : ۱ - ۹۰ 
شماره بخش : ۴۲۴۴ 
قرآن 
قرآن به خط كوفي ، بدون رقم ، سده پنجم ه.ق. سه صفحه اول و سرسوره ها و علائم مذهب . يك صفحه اول واز سوره (الدين) به بعد ساقط و نونويسي به خط نسخ است در ۴۸۷ صفحه كاغذ پوست آهو. جلد ميشن ترياكي ضربي لولادار (قرن ۱۱ ه 
.ق .) ابعاد: ۹/۶ × ۸/۹ وقف آستانه شيخ صفي ، تاريخ ومحل تحصيل : نامعلوم 
آستانه شيخ صفي ، ر. ك . راهنماي گنجينه قرآن صفحه ۷ شماره ۱۲. 
 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center