آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

سيد شرف الدين على حسينى استرآبادى

 تاريخ دقيق ولادت او مشخص نيست اما بنا بر تحقيق، او از علماى قرن دهم هجرى است.

شرح حال

 سيد شرف الدين كه از علماى قرن دهم هجرى است شاگرد شيخ نور الدين على بن عبد العالى، معروف به محقق كركى مى باشد.

 متأسفانه در كتاب هاى تراجم مطلب فراوانى از اين بزرگوار نقل نشده و اكثر كتاب ها به تكرار گفته هاى كتاب هاى ديگر پرداخته اند؛ اما اينكه خاندان او و اساتيد و شاگردانش چه كسانى بوده اند و تاريخ دقيق ولادت و وفات او در چه زمانى است، نياز به تحقيقى جامع دارد.

 البته مهم ترين موضوع در شرح حال افراد، شخصيت معنوى و اجتماعى و مقام علم و تقوا و زهد آنهاست كه خوشبختانه در اين زمينه اطلاع كافى در دست داريم.

تأليفات

 آنچه از تأليفات سيد شرف الدين استرآبادى به دست ما رسيده و حوادث ناگوار تاريخ مجال از بين بردن آنها را نيافته، دو اثر گرانبها است:

 ۱- تأويل الآيات الظاهرة، كه موضوع آن فضائل اهل بيت عليهم السلام است.

 سيد در اين كتاب، آيات قرآن را ذكر كرده، پس از آن، روايات ائمه عليهم السلام را در تأويل آن آورده است.

 اين روايات شامل مدح اهل بيت، مدح شيعيان و محبان آنها و ذم و نكوهش دشمنان اهل بيت مى شود.

 كتاب مذكور از بهترين تأليفات در اين موضوع است و بسيارى از متأخرين هنگام تأليف كتابى در اين موضوع، از كتاب سيد استفاده فراوان برده اند.

 سيد در كتاب خود روايات فراوانى را از تفسير على بن ماهيار، كه از معاصران ثقة الاسلام كلينى است روايت مى كند.

 اين كتاب مورد توجه علماى شيعه قرار گرفته و بارها توسط آنان ترجمه، تلخيص و شرح شده است.

 ۲- الفوائد الغروية، في شرح الجعفرية كتاب الجعفريه اثر محقق كركى، استادِ سيد شرف الدين است كه در سال ۹۱۷ هجرى آن را تأليف نموده.

 موضوع آن فقه است كه شامل بحث صلاة، مقدمات، واجبات و مستحبات آن است.

 سيد شرف الدين در زمان حيات استاد خود، يعنى در سال ۹۳۳ هجرى كتاب الجعفريه را شرح نموده است.

 در اين شرح، متن كتاب به طور كامل با عنوان« قال سلّمه الله...» آمده و پس از متن، شارح با عنوان« أقول...» شرح آن را نگاشته است.

 موضوع اين كتاب همانطور كه اشاره شد فقه است و وجود اين كتاب دليل روشنى است بر اينكه سيد، فقيه توانمندى بوده است.

 متأسفانه ديگر تأليفات سيد به دست ما نرسيده و امروزه اثرى از آنها يافت نمى شود؛ اما همين دو اثر گرانبها براى شناختن مقام و شخصيت او كافى است.

 خداوند او را با اجداد طاهرينش محشور فرمايد و توفيق ادامه راه آنان را به همه ما عنايت نمايد.

وفات

 برخى سال وفات او را ۹۴۰ هجرى دانسته اند و احتمال نزديك به واقع نيز، همين نظريه است.

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center