آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ‌ القرآن

مشخصات کتاب

‏سرشناسه : راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد، ‏ - ‏۵۰۲ق.، قرن ، .
‏عنوان قراردادی : المفردات فی غریب القرآن .فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ‌القرآن ‏/ مولف ابوالقاسم‌حسین‌بن‌محمدبن‌فضل معروف به راغب‌اصفهانی‌‏؛ ترجمه و تحقیق همراه با تفسیر لغوی و ادبی قرآن از غلامرضا خسروی‌حسینی.
‏مشخصات نشر : ‏تهران‌‏: المکتبه‌المرتضویه لاحیاء آثارالجعفریه ‏‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‏‌۳ج.
‏شابک : ‏دوره‌‏: ‏۹۶۴-۹۲۸۳۹-۸-۶ ؛ ‏ج. ۱‏: ‏۹۶۴-۹۰۴۶۴-۰-۱ ؛ ‏ج. ۲‏: ‏۹۶۴-۹۲۸۳۹-۷-۸ ؛ ‏۲۴۰۰۰ ریال‏: چاپ چهارم‏۹۷۸-۹۶۴-۹۰۴۶-۴۰-۱ : ؛ ‏۲۴۰۰۰۰ ریال‏: ج.۲، چاپ چهارم‏۹۷۸-۹۶۴-۹۲۸۳-۹۷-۸: ؛ ‏۲۴۰۰۰۰ ریال‏: ج.۳، چاپ چهارم‏۹۷۸-۹۶۴-۹۰۴۹-۴۰-۰ :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ج. ۱(چاپ سوم:۱۳۸۳).
‏یادداشت : ‏ج.۱-۳ ( چاپ چهارم: ۱۳۸۷ ).
‏یادداشت : ‏عنوان دیگر: ترجمه کتاب‌المفردات فی غریب‌القرآن.
‏یادداشت : ‏کتابنامه.
‏مندرجات : ‏ج.۱. الف- دال‏.-- ج.۲. ذال- غین‏.-- ج.۳. فاء- یاء.
‏عنوان دیگر : ترجمه کتاب‌المفردات فی غریب‌القرآن.
‏موضوع : قرآن -- مسائل لغوی
‏موضوع : قرآن -- واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : قرآن -- کشف الآیات
‏موضوع : قرآن -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏شناسه افزوده : خسروی حسینی، غلامرضا، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏BP۸۲/۳/ر۲م‌۷۰۴۱ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏۲۹۷/۱۳فا
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۳-۳۱۹۷۴

trjmh_w_thqyq_mfrdt_lfzlqran.zip
Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center