آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

كتاب «اعجاز علمی قرآن»

كتاب «اعجاز علمی قرآن» نوشته نويسنده مصری «دكتر سیّدجميلی» و ترجمه «فاطمه مشعلاوی» و «كاظم مطلق» به‌كوشش انتشارات «فراگفت» منتشرشد.

در اين كتاب به پديده‌های علمی جديد با توجه به آيات قرآن پرداخته شده ‌است.

در بخشی از مقدمه اين كتاب چنين می‌خوانيم:

«... قرآن‌ كريم آكنده از اشاره‌های علمی، درباره هستی است و هر فطرت خداپرستی، انسان را به يكتاپرستی، فروتنی، خشوع و ترس از خداوند متعال دعوت می‌كند. يكی از معجزات بزرگ قرآنی اين است كه مسائل علمی فيزيك، بر پيامبری نازل گشته كه قادر به خواندن و نوشتن نبوده‌است! اين امر به راستی حيرت‌انگيز است كه به‌طور معجزه‌آسا، حقايق علمی بر قلب مردی وارد شود كه در ابتدا چوپان بوده و در جوانی به تجارت مشغول شده؛ اين در حالی است كه علم، بيشتر اين حقايق را، به تازگی كشف كرده‌است...».

در اين كتاب به موضوعاتی چون خلقت آسمان و زمين، خلقت در شش روز، حركت خورشيد، وسائل ارتباطی و نويسنده‌ها، وضع كوه‌ها در روز قيامت، حيوانات و گياهان؛ سرّ زيبايی، بادها عامل لقاح، كوچك‌تر از اتم، عجايب دنيای گياهان، آفرينش مجدد، روزهای ما و روزهای خداوند، حيات در كرات ديگر، توازن در كره زمين و فضانوردی و... پرداخته شده ‌است.

همچنين در بخشی از اين كتاب با عنوان «گسترش آسمان» چنين آمده ‌است:

«...خداوند متعال فرمود: و آسمان را به قدرت خود برافراشتيم و بی‌گمان ما (آسمان) گستريم. اين آسمان همچنان در حال گستردگی است و جامد و ثابت نيست؛ طوری كه علم جديد آن را با روش‌های پيشرفته، واضح و آشكار ساخته‌ است و همچنان پژوهش‌ها و تحقيقات به دنبال دلايل و برهان‌های بيشتری برای اثبات گستردگی آن وجود دارد...».

از منابع مورد استناد مؤلف در تدوين اين اثر علاوه بر قرآن‌كريم می‌توان به جامع‌البيان طبری، مفاتيح‌الغيب، البحرالمحيط از ابوحیّان، دررالمنثور فی تفسيرالمأثور، الجامع ا‌لاحكام‌القرآن، الكشاف زمخشری و انوارالتنزيل از بيضاوی اشاره كرد.

منبع : خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center