آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

قرآن مجید(کاتب:میرزا محمدعلی)

شماره بازیابی    :    ۱۶۳ فیروز
شماره مدرک کتابخانه مجلس    :    IR۱۰-۴۹۱۸۵
زبان اثر    :    عربي
عنوان و نام پديدآور    :    قرآن مجید
محل کتابت    :    کشمیر
کاتب    :    : میرزا محمدعلی
تاریخ کتابت    :    ، ۱۲۹۲ق.
قطع    :    ‮نیم‌خشتی. ‭۱۳‬*‭۲۳‬سم. ‭۶۵۲‬ص. ‭۱۵‬س.‬
وضعیت استنساخ نسخه    :    تعداد صفحات با احتساب دو صفحه اضافی آخر ۶۵۲ است.
بر یک برگ اضافی اول قرآن نوشته: «حسب الفرمایش آقا محمدحسن بن آقا حاجی‌محمدعلی مرحوم تاجر تبریزی از دست حقیر میرزا محمدعلی در شهر کشمیر سمت تحریر یافت سنه ۱۲۹۲».
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر    :    نوع خط:نسخ (ترجمه فارسی بین سطور به خط نستعلیق)
تزئینات متن:عناوین (حزب و نصف الحزب و جزء) در حواشی با لاجورد یاد شده.
تزئینات نسخه:ترجمه فارسی در میان خط کشی آب طلایی است.
دارای چهار صفحه کتیبه است (دو صفحه اول و دو صفحه آخر) و در وسط هر یک، ۷ سطر قرآن در زمینه طلایی نوشته شده و نیز دارای سرسوره‌هایی است (به تعداد سور قرآن) که در زمینه طلایی هر یک نام یک سوره از قرآن با قلم لاجورد قید شده.
تمام صفحات دارای جدول با چند قلم آب طلایی و لاجورد و نیز دارای تذهیب (نقاشی گل و گلبرگ با قلم آب طلا و لاجورد) در حواشی است که لابلای آنها تفسیر فارسی برخی از آیات را به قلم شکسته نستعلیق نوشته‌اند.
نوع کاغذ:آهار مهره نازک.
تزئینات جلد:اندرون و بیرون روغنی (سبک کشمیر). روی جلد نام استکتاب‌کننده و آیه‌ای از قرآن و بر پشت جلد نیز آیه‌ای از قرآن به قلم ثلث سیاه نوشته شده.
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود    :    حواشی اوراق نسخه:عناوین در حواشی است.
یادداشت مربوط به نسخه:بر یک برگ اضافی آخر نسخه نام استکتاب‌کننده در زمینه طلایی ترنج نوشته.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر    :    ماخذ فهرست: جلد ۲۱، صفحه ۱۵۰.

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center