آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

ترجمه المکتفي في الوقف و الابتداء

سرشناسه : دانی عثمان‌بن سعید، ق‌۴۴۴ - ۳۷۱
عنوان قراردادی : [المکتفی فی الوقف و الابتدا فی کتاب الله عزوجل فارسی 
عنوان و نام پدیدآور : المکتفی فی الوقف و الابتداء فی کتاب الله عزوجل ابو عمرودانی ترجمه کریم دولتی صادق درودیان مشخصات نشر : تهران سازمان اوقاف و امور خیریه انتشارات اسوه - ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهری : ج جدول شابک : ۹۶۴-۰۶-۳۳۴۹-۶(دوره ؛ ۹۶۴-۰۶-۳۳۴۹-۶(دوره ؛ ۹۶۴-۰۶-۳۳۴۸-۸۱۶۵۰۰:(ج ۱)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : ص ع به‌انگلیسی ...AbuAmre dani. The adequacy in pausing and commencing in.
یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس عنوان دیگر : المکتفی فی الوقف و الابتدا فی کتاب الله عزوجل فارسی موضوع : قرآن -- تجوید
موضوع : قرآن -- قرائت شناسه افزوده : دولتی کریم ۱۳۴۸ - ، مترجم شناسه افزوده : درودیان صادق ۱۳۴۸ - ، مترجم شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه انتشارات اسوه رده بندی کنگره : BP۸۰/۲/د۲م‌۸۰۴۱ ۱۳۸۲
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۱
شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۲-۱۱۳۷۳

trjmh_lmkhtfy_fy_lwqf_w_lbtd.zip
Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center