آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

بيان در علوم و مسائل کلي قرآن‌

بیان در علوم و مسائل کلی قرآن‌

مشخصات کتاب

سرشناسه : خوئی ابوالقاسم ۱۲۷۸-۱۳۷۱.
عنوان قراردادی : البیان فی تفسیرالقرآن .فارسی
عنوان و نام پدیدآور : بیان در علوم و مسایل کلی قرآن Exposition in the science and general issues of the Quran/ نویسنده ابوالقاسم خویی مترجمان محمدصادق نجمی هاشم هاشم‌زاده‌هریسی .
مشخصات نشر : تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهری : ۷۲۸ص.
فروست : دین =Religion
شابک : ۵۶۵۰۰ریال ‌۹۶۴-۴۲۲-۵۷۸-۳: ؛ ۷۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم )
یادداشت : چاپ دوم : بهار ۱۳۸۵ .
یادداشت : چاپ سوم: بهار ۱۳۸۸.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس 
یادداشت : نمایه.
موضوع : قرآن -- علوم قرآنی
موضوع : قرآن -- تحقیق
شناسه افزوده : نجمی، محمدصادق، ۱۳۱۵ - مترجم
شناسه افزوده : هاشم‌زاده هریسی هاشم ۱۳۱۷ -، مترجم
شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات
رده بندی کنگره : BP۶۹/۵/خ‌۹ب‌۹۰۴۱ ۱۳۸۲
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵
شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۱-۳۴۴۰۵

byn_dr_lwm_w_msyl_khly_qran.zip
Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center