آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

اعجاز غیب آینده قرآن

اعجاز غیب آینده قرآن، معجزه بودن قرآن به جهت پیشگویی از حوادث آینده را می‌گویند.

تعریف

قرآن از حوادث مهمی خبر داده که در وقوع آن‌ها خطایی دیده نشده است. درست بودن این اخبار، گواه بر این است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم این اخبار را از طریق وحی ( غیب ) گرفته است؛ زیرا خبر صادق دادن از آینده از مسیر طبیعی و عادی، محال است.

پیشگویی‌های قرآن

از جمله پیشگویی‌های قرآن موارد ذیل است:

۱. بازگشت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به مکه [۱]؛

۲. پیروزی مسلمانان در جنگ بدر [۲]؛

۳. جنگ ایران و روم [۳]؛

۴. فتح مکه ( سوره نصر )؛

۵. سرنوشت ابولهب ( سوره تبت ) که از آغاز بعثت به دوزخی بودن ابولهب اشاره و بیان می‌کند که وی به اسلام نمی‌گرود و بی ایمان از دنیا می‌رود. [۴][۵][۶][۷][۸][۹]

پی نوشتها

۱.قصص/سوره۲۸، آیه۸۵.   

۲.انفال/سوره۸، آیه۷.   

۳.روم/سوره۳۰، آیه۲-۶.   

۴.زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۹۶.

۵.زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۲، ص۹۵.   

۶.سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۸.   

۷.معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۶، ص(۱۹۶-۲۱۰).

۸.عباس، فضل حسن، اعجازالقرآن الکریم، ص۳۳۵.

۹.خویی، ابوالقاسم، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱، البیان فی تفسیرالقرآن، ص۶۷.

 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center