آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

آن‌سوي آيه‌ها نگرشي بر اعجازهاي پزشکي قرآن‌

مشخصات کتاب

سرشناسه : نوری‌زاد، صمد، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پدیدآور : آنسوی آیه‌ها نگرشی بر اعجاز‌های قرآن کریم/صمد نوری.
مشخصات نشر : قم: آیت عشق، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهری : ۳۰۴ ص.: مصور، جدول.
شابک : ۲۰۰۰۰ ریال‌۹۶۴-۸۲۷۰-۰۴-X:
یادداشت : پشت جلد لاتینی شده: An Suye ayeh - ha.
یادداشت : کتابنامه: ص. [۳۱۰] - ۳۰۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.
یادداشت : نمایه.
عنوان دیگر : نگرشی بر اعجازهای قرآن کریم.
موضوع : قرآن -- پزشکی و بهداشت.
موضوع : قرآن -- اعجاز.
رده بندی کنگره : BP۱۰۳/۵۱۳۸۳ /ن۸۶۶آ۹
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸
شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۵۵۷۲۷

answy_ayhh_ngrshy_br_jzhy_pzshkhy_qran.zip
Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center