آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

آسیب‌شناسی شهوت (قرآن)

شهوت در لغت از ماده شهو به معنای رغبت و اشتهاء داشتن به چیزی یا کسی می باشد. میل شدید جنسی، از مصادیق شهوت می‌باشد. خداوند در قرآن کریم به شهوت جنسی اشاره کرده و آفت‌های آن را متذکر شده است.

 آسیب‌خوردن پاک‌دامنی

شهوت جنسی، از عوامل آسیب زننده به پاک دامنی انسان:
قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن... «(یوسف) گفت پروردگارا زندان براى من دوست‌داشتنى‌تر است از آنچه مرا به آن مى‌خوانند و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانى به سوى آنان خواهم گراييد و از (جمله) نادانان خواهم شد». [۱]

رفتار تحریک‌آمیز زنان

رفتار تحریک آمیز زنان، آفت حیا و عفت عمومی:
و قل للمؤمنـت یغضضن من ابصـرهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن... • و انکحوا الایـمی‌منکم و الصـلحین من عبادکم و امائکم... «و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را (از هر نامحرمى) فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن پيداست و بايد روسری خود را بر سینه خويش (فرو) اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان (هم‌كيش) خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه (از زن) بى‌نيازند يا كودكانى كه بر عورت‌هاى زنان وقوف حاصل نكرده‌اند آشكار نكنند و پاهاى خود را (به گونه‌اى به زمين) نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مى‌دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى (از مرد و زن) به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد؛ بى‌همسران خود و غلامان و کنیزان درستكارتان را همسر دهيد اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خويش بى‌نياز خواهد كرد و خدا گشايش‌گر داناست». [۲]

۱.   یوسف/سوره۱۲، آیه۳۳.    
۲.   نور/سوره۲۴، آیه۳۱ - ۳۲.    

منبع: مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۴۸۱، برگرفته از مقاله «آسیب‌شناسی اخلاقی».

نقل از ویکی فقه

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center